Wirtualizacja

Dobrze zaprojektowana architektura związaną z wirtualizacją to dla biznesu zawsze oszczędność i ekonomiczna korzyść. Wirtualizacja pozwala zmniejszyć ilość fizycznych urządzeń oraz nakłady pracy związane z technicznymi aspektami obsługi sprzętu IT. Pozwala zaoszczędzić miejsce oraz obniżyć koszty związane z zasilaniem oraz chłodzeniem sprzętu. Zmniejsza również wydatki związane z serwisem oraz naprawami.

Wirtualizacja infrastruktury informatycznej pozwala skutecznie organizować pracę specjalistów działów IT w perspektywie proaktywnych działań, pozwala skuteczniej wykorzystywać czas pracy, który nie musi być poświęcany rutynowym pracom konserwacyjnym oraz incydentom związanym z drobnymi, nierzadko bardzo czasochłonnymi, awariami.

• Wirtualizacja serwerów
Współczesne wieloprocesorowe serwery pozwalają na pojedynczej fizycznej maszynie budować bardzo złożone systemy, składające się z wielu serwerów logicznych. Wirtualizacja pozwala na efektywne i ekonomiczne wykorzystanie posiadanego sprzętu, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury informatycznej dzięki elastycznemu planowaniu całego systemu i łatwiejszemu dostępowi do technologii High Availability. Wirtualne serwery można szybko uruchamiać, konfigurować i testować. Serwery wirtualne mogą być również przenoszone pomiędzy fizycznymi maszynami, migracja wirtualnych serwerów możliwa jest nawet w trakcie ich pracy. Wdrożenie wirtualizacji pozwala skuteczniej planować politykę bezpieczeństwa, przeciwdziałać skutkom awarii i prowadzić prace modernizacyjne.

• Wirtualizacja pamięci masowych
Wirtualizacja pamięci masowych pozwala zwiększyć funkcjonalność i korzyści związane z inwestycjami w infrastrukturę storage. Umożliwia zarządzanie macierzami dyskowymi wielu różnych producentów, pozwala elastycznie wykorzystywać posiadane zasoby sprzętowe oraz przezwyciężyć problemy związane z niekompatybilnością urządzeń oraz niekompatybilnością sprzętu z wykorzystywanymi aplikacjami. Wirtualizacja pamięci masowych zwiększa elastyczność systemu informatycznego – ułatwia jego modernizację oraz rozbudowę.

• Wirtualizacja desktopów
Nawet w dobrze zorganizowanej infrastrukturze informatycznej końcowy użytkownik jest zawsze najbardziej nieprzewidywalną częścią całego systemu. Wirtualizacja maszyn użytkowników końcowych zwiększa możliwość kontroli nad całym systemem informatycznym. Ułatwia prace administracyjne oraz maksymalizuje bezpieczeństwo. Współczesne rozwiązania związane z wykorzystaniem technologii VDI (Virtual Desktop Infrastructure) oraz Thin Client pozwalają jednocześnie sprostać przyzwyczajeniu i zadowoleniu końcowych użytkowników, którzy zyskują dostęp do wirtualnej maszyny zachowującej się tak, jak ich stacjonarny komputer PC.

Wirtualizacja

Dobrze zaprojektowana architektura związaną z wirtualizacją to dla biznesu zawsze oszczędność i ekonomiczna korzyść. Wirtualizacja pozwala zmniejszyć ilość fizycznych urządzeń oraz nakłady pracy związane z technicznymi aspektami obsługi sprzętu IT. Pozwala zaoszczędzić miejsce oraz obniżyć koszty związane z zasilaniem oraz chłodzeniem sprzętu. Zmniejsza również wydatki związane z serwisem oraz naprawami.

Wirtualizacja infrastruktury informatycznej pozwala skutecznie organizować pracę specjalistów działów IT w perspektywie proaktywnych działań, pozwala skuteczniej wykorzystywać czas pracy, który nie musi być poświęcany rutynowym pracom konserwacyjnym oraz incydentom związanym z drobnymi, nierzadko bardzo czasochłonnymi, awariami.

• Wirtualizacja serwerów
Współczesne wieloprocesorowe serwery pozwalają na pojedynczej fizycznej maszynie budować bardzo złożone systemy, składające się z wielu serwerów logicznych. Wirtualizacja pozwala na efektywne i ekonomiczne wykorzystanie posiadanego sprzętu, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury informatycznej dzięki elastycznemu planowaniu całego systemu i łatwiejszemu dostępowi do technologii High Availability. Wirtualne serwery można szybko uruchamiać, konfigurować i testować. Serwery wirtualne mogą być również przenoszone pomiędzy fizycznymi maszynami, migracja wirtualnych serwerów możliwa jest nawet w trakcie ich pracy. Wdrożenie wirtualizacji pozwala skuteczniej planować politykę bezpieczeństwa, przeciwdziałać skutkom awarii i prowadzić prace modernizacyjne.

• Wirtualizacja pamięci masowych
Wirtualizacja pamięci masowych pozwala zwiększyć funkcjonalność i korzyści związane z inwestycjami w infrastrukturę storage. Umożliwia zarządzanie macierzami dyskowymi wielu różnych producentów, pozwala elastycznie wykorzystywać posiadane zasoby sprzętowe oraz przezwyciężyć problemy związane z niekompatybilnością urządzeń oraz niekompatybilnością sprzętu z wykorzystywanymi aplikacjami. Wirtualizacja pamięci masowych zwiększa elastyczność systemu informatycznego – ułatwia jego modernizację oraz rozbudowę.

• Wirtualizacja desktopów
Nawet w dobrze zorganizowanej infrastrukturze informatycznej końcowy użytkownik jest zawsze najbardziej nieprzewidywalną częścią całego systemu. Wirtualizacja maszyn użytkowników końcowych zwiększa możliwość kontroli nad całym systemem informatycznym. Ułatwia prace administracyjne oraz maksymalizuje bezpieczeństwo. Współczesne rozwiązania związane z wykorzystaniem technologii VDI (Virtual Desktop Infrastructure) oraz Thin Client pozwalają jednocześnie sprostać przyzwyczajeniu i zadowoleniu końcowych użytkowników, którzy zyskują dostęp do wirtualnej maszyny zachowującej się tak, jak ich stacjonarny komputer PC.