Z końcem 2021 roku nastąpi zakończenie wsparcia dla CentOS 8. W praktyce oznacza to koniec projektu CentOS, który pełnił rolę darmowego, społecznościowego zamiennika Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dla systemów produkcyjnych. Co dalej – to pytanie wielu firm, które zbudowały swoje środowiska IT w oparciu...

SLES 12 ntpd i apparmor O tym co się dzieje, gdy strażnik służbista otrzyma niedokładną instrukcję. Zadanie Skonfigurować „coś” na nowym SLES12 w istniejącym środowisku. Środowisko Jakieś inne serwery. Procedura Dla poprawnego działania jakiejkolwiek usługi serwera, musimy mieć pewność, że czas tego serwera nie odbiega od czasu innych maszyn w sieci. Jeżeli...

SLES 12 i multipath Przy projektowaniu systemów o wysokiej dostępności (wysokiej odporności na awarie) często stosuje się macierze dyskowe wyposażone w dwa nadmiarowe kontrolery. Uszkodzenie jednego z nich nie powoduje utraty dostępu do danych. Dane są dalej dostępne za pośrednictwem drugiego kontrolera. Takie rozwiązanie zmienia prostą sytuację...