Dane kontaktowe

Delkom Group Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 20
44-100 Gliwice

Tel.:+48 32 270 24 15
fax.: +48 32 270 24 18
office@delkomtech.pl
www.delkomgroup.pl

Sąd Rej. w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000265503
NIP PL6312500425, REGON 240432535
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN wpłacony w całości.

Dane kontaktowe

Delkom Group Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 20
44-100 Gliwice

Tel.:+48 32 270 24 15
fax.: +48 32 270 24 18
office@delkomtech.pl
www.delkomgroup.pl

Sąd Rej. w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000265503
NIP PL6312500425, REGON 240432535
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN wpłacony w całości.