Bezpieczeństwo Informacji

Safetica – ochrona przed utratą danych

Zapobiegaj kosztownym wyciekom danych, utracie cennego czasu i niepotrzebnym wydatkom.

Pozwól swojej firmie na:

Checkmark icon Ochronę możliwych kanałów wycieku danych
Checkmark icon Identyfikację podejrzanych aktywności
Checkmark icon Oszczędności potencjalnych kosztów po wycieku danych
Checkmark icon Redukcję kosztów zatrudnienia dedykowanego personelu

Zapobiega utracie danych

Safetica dba o bezpieczeństwo firmowych danych. Chroni prywatne urządzenia należące do pracowników, z których korzystają w celach służbowych (BYOD). Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, żadne dane nie zostaną wyniesione poza organizację, zapewniając tym samym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
program safetica

Umożliwia lepszą kontrolę urządzeń

Safetica może kontrolować wykorzystanie drukarek, aplikacji oraz wszelkich aktywności online niezwiązanych z pracą. Wykrywa również ich nieprawidłowe użycie.

Umożliwia lepszą kontrolę urządzeń

Safetica może kontrolować wykorzystanie drukarek, aplikacji oraz wszelkich aktywności online niezwiązanych z pracą. Wykrywa również ich nieprawidłowe użycie.

Szyfruje dane, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu

Safetica chroni dane nawet wtedy, gdy zgubiony zostanie komputer lub nośnik z danymi. Cały dysk jest szyfrowany, przez co pozostaje bezużyteczny dla osób niepowołanych.

Bezpieczeństwo Informacji

Safetica – ochrona przed utratą danych

Zapobiegaj kosztownym wyciekom danych, utracie cennego czasu i niepotrzebnym wydatkom.
Pozwól swojej firmie na:

Checkmark icon

Ochronę możliwych kanałów wycieku danych

Checkmark icon

Identyfikację podejrzanych aktywności

Checkmark icon

Oszczędności potencjalnych kosztów po wycieku danych

Checkmark icon

Redukcję kosztów zatrudnienia dedykowanego personelu


Zapobiega utracie danych

Safetica dba o bezpieczeństwo firmowych danych. Chroni prywatne urządzenia należące do pracowników, z których korzystają w celach służbowych (BYOD). Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, żadne dane nie zostaną wyniesione poza organizację, zapewniając tym samym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Chroni przed skutkami wysyłki danych do błędnego adresata

Safetica zabezpiecza pliki przed niepowołanym dostępem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, a także ostrzega kadrę zarządzającą przed ryzykiem wycieku kluczowych dla firmy danych.

Umożliwia lepszą kontrolę urządzeń

Safetica może kontrolować wykorzystanie drukarek, aplikacji oraz wszelkich aktywności online niezwiązanych z pracą. Wykrywa również ich nieprawidłowe użycie.

Szyfruje dane, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu

Safetica chroni dane nawet wtedy, gdy zgubiony zostanie komputer lub nośnik z danymi. Cały dysk jest szyfrowany, przez co pozostaje bezużyteczny dla osób niepowołanych.