High Availability

Aktualnie coraz ważniejszym elementem kształtującym przemyślaną biznesową strategię przedsiębiorstwa staje się możliwość zapewnienia ciągłego dostępu do aplikacji i danych. Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability – HA) uniezależniają funkcjonowanie systemu od tzw. pojedynczego punktu awarii. Bezpieczny, redundantny system informatyczny to system, w którym awaria dowolnego elementu nie powoduje utraty jego funkcjonalności.

Dla zobrazowania problemu warto posłużyć się najprostszym przykładem infrastruktury opierającej się o pojedynczy serwer, na którym zainstalowane jest oprogramowanie wykorzystywane w firmie oraz np. kontroler domeny MS Windows.

Rozwiązanie to posiada poważne ograniczenia:

  • awaria sprzętu powoduje przestój obsługi informatycznej całego przedsiębiorstwa,
  • rozbudowa obszarów dyskowych jest ograniczona do dysków wewnętrznych serwera,
  • ograniczenie wydajności kanałów dyskowych do kontrolera wbudowanego w serwer,
  • brak redundancji kanałów dyskowych (awaria kontrolera dyskowego powoduje przestój całej firmy),
  • awaria serwera powoduje brak usług Active Directory dla domeny MS Windows, co w konsekwencji uniemożliwia prace nawet na stacjach roboczych,
  • ograniczenie możliwości rozwoju systemu informatycznego związane z brakiem opcji fizycznej rozbudowy serwera.

W celu eliminacji ograniczeń takiej architektury systemu informatycznego, dążąc jednocześnie do zapewnienia możliwie łatwej skalowalności systemu, zastosowano przejście na rozwiązanie klastrowe w połączeniu z wirtualizacją oraz zewnętrzny system dyskowy oparty o technologie Fibre Channel i SAN.

Rozwiązanie takie zapewnia następujące korzyści:

  • wysoka dostępność (awaria serwera lub elementu sieci SAN nie powoduje zatrzymania pracy produkcyjnej systemów informatycznych przedsiębiorstwa, w przypadku awarii jednego serwera oprogramowanie klastrowe zapewni ponowne automatyczne uruchomienie aplikacji na drugim serwerze),
  • skalowalność (zewnętrzny system dyskowy zapewnia wysoką możliwość rozbudowy, sieć SAN zapewnia możliwość rozbudowy o kolejne serwery bez konieczności posiadania przez nie dysków na dane i aplikacje),
  • skalowalność klastra (możliwość rozbudowy o kolejne serwery),
  • łatwość zarządzania przestrzeniami dyskowymi udostępnionymi serwerom, zastosowanie wirtualizacji zapewnia rozwój logiczny infrastruktury serwerowej bez konieczności rozbudowy sprzętu (można powoływać nowe wirtualne serwery).

High Availability

Aktualnie coraz ważniejszym elementem kształtującym przemyślaną biznesową strategię przedsiębiorstwa staje się możliwość zapewnienia ciągłego dostępu do aplikacji i danych. Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability – HA) uniezależniają funkcjonowanie systemu od tzw. pojedynczego punktu awarii. Bezpieczny, redundantny system informatyczny to system, w którym awaria dowolnego elementu nie powoduje utraty jego funkcjonalności.

Dla zobrazowania problemu warto posłużyć się najprostszym przykładem infrastruktury opierającej się o pojedynczy serwer, na którym zainstalowane jest oprogramowanie wykorzystywane w firmie oraz np. kontroler domeny MS Windows. Rozwiązanie to posiada poważne ograniczenia:
• awaria sprzętu powoduje przestój obsługi informatycznej całego przedsiębiorstwa,
• rozbudowa obszarów dyskowych jest ograniczona do dysków wewnętrznych serwera,
• ograniczenie wydajności kanałów dyskowych do kontrolera wbudowanego w serwer,
• brak redundancji kanałów dyskowych (awaria kontrolera dyskowego powoduje przestój całej firmy),
• awaria serwera powoduje brak usług Active Directory dla domeny MS Windows, co w konsekwencji uniemożliwia prace nawet na stacjach roboczych,
• ograniczenie możliwości rozwoju systemu informatycznego związane z brakiem opcji fizycznej rozbudowy serwera.

W celu eliminacji ograniczeń takiej architektury systemu informatycznego, dążąc jednocześnie do zapewnienia możliwie łatwej skalowalności systemu, zastosowano przejście na rozwiązanie klastrowe w połączeniu z wirtualizacją oraz zewnętrzny system dyskowy oparty o technologie Fibre Channel i SAN.

Rozwiązanie takie zapewnia następujące korzyści:
• wysoka dostępność (awaria serwera lub elementu sieci SAN nie powoduje zatrzymania pracy produkcyjnej systemów informatycznych przedsiębiorstwa, w przypadku awarii jednego serwera oprogramowanie klastrowe zapewni ponowne automatyczne uruchomienie aplikacji na drugim serwerze),
• skalowalność (zewnętrzny system dyskowy zapewnia wysoką możliwość rozbudowy, sieć SAN zapewnia możliwość rozbudowy o kolejne serwery bez konieczności posiadania przez nie dysków na dane i aplikacje),
• skalowalność klastra (możliwość rozbudowy o kolejne serwery),
• łatwość zarządzania przestrzeniami dyskowymi udostępnionymi serwerom, zastosowanie wirtualizacji zapewnia rozwój logiczny infrastruktury serwerowej bez konieczności rozbudowy sprzętu (można powoływać nowe wirtualne serwery).