SUSE Linux Enterprise 12 już dostępny

Firma SUSE udostępniła SUSE Linux Enterprise 12 – najnowszą wersję niezawodnej, skalowalnej i bezpiecznej platformy linuksowej. Służy ona do ekonomicznego wdrażania, obsługi i zarządzania wyróżniających się wysoką dostępnością usług informatycznych klasy korporacyjnej w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze. Wprowadzone w SUSE Linux Enterprise 12 usprawnienia pozwalają ograniczyć przestoje i zwiększyć efektywność działania, a także sprzyjają innowacji. Stanowiąc fundament wszystkich systemów operacyjnych SUSE dla centrów danych i ich rozszerzeń, SUSE Linux Enterprise spełnia wymagania stawiane przez heterogeniczne centra danych – pomaga w zmniejszeniu wpływu starzenia się infrastruktury i uzależnienia od dostawców.

Wraz z nową wersją systemu, SUSE wprowadza również unowocześniony portal SUSE Customer Center, pozwalający klientom łatwiej zarządzać abonamentami, pobierać aktualizacje i kontaktować się z konsultantami SUSE.

– “Dążenie do konkurencyjności i redukcji kosztów stwarza konieczność szybkiej adaptacji informatyki do zmian potrzeb biznesowych i korzystania w tym celu z innowacji” – mówi Nils Brauckmann, prezes i dyrektor generalny SUSE. – “SUSE Linux Enterprise 12 pomaga przedsiębiorstwom zachować sprawność działania, obniżać koszty i lepiej konkurować na rynku dzisiaj i w przyszłości.”

Al Gillen, wiceprezes IDC ds. serwerów i oprogramowania systemowego, mówi: – “Obserwujemy nasilającą się tendencję do przenoszenia newralgicznych obciążeń do środowisk systemu Linux i spodziewamy się, że jest to trwały trend. Modułowa architektura SUSE Linux Enterprise 12 oraz inne ważne cechy, takie jak funkcje full system rollback czy live kernel patching, są odpowiedzią na kluczowe potrzeby klientów i będą sprzyjać szybszemu upowszechnianiu systemu Linux w tym segmencie rynku.”

Do nowych systemów operacyjnych i rozszerzeń opartych na SUSE Linux Enterprise 12 należą:

• SUSE Linux Enterprise Server dla platform sprzętowych x86_64, IBM Power Systems i IBM System z – są to wszechstronne serwerowe systemy operacyjne, umożliwiające obsługę newralgicznych usług informatycznych w różnorodnych środowiskach: fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze. Nowe funkcje, takie jak pełne przewracanie systemu (full system rollback) i uaktualnianie jądra bez restartu systemu (live kernel patching) oraz modułowość oprogramowania pozwalają eliminować przestoje, zwiększają efektywność działania i przyspieszają wdrażanie nowatorskich rozwiązań open source. SUSE Linux Enterprise Server 12 w pełni obsługuje wirtualizację opartą na kontenerach (Linux Containers) i jego integralną częścią stała się technologia Docker. SUSE Linux Enterprise Server uwzględnia rozwiązania zoptymalizowane pod kątem pracy na sprzęcie z procesorami IBM POWER8, w tym obsługę linuksowych aplikacji little-endian działających w środowiskach równoległej wielowątkowości (SMT8) i PowerKVM. SUSE Linux Enterprise Server for System z pozwala uzyskać większą wydajność dzięki pełnemu wykorzystaniu zestawów instrukcji dla dwóch najnowszych generacji procesorów IBM System z, dopracowanej obsłudze akceleratorów kryptograficznych i związanego z nimi oprogramowania, a także usprawnieniom eksploatacyjnym, takim jak szybsze formatowanie DASD za pomocą dasdfmt czy zwielokrotnione interfejsy point-to-point NETIUCV między instancjami systemu Linux w System z i z/VM.

• SUSE Linux Enterprise High Availability Extension i Geo Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension – oprogramowanie klastrowe umożliwiające zwiększenie dostępności usług w lokalnych i globalnych środowiskach fizycznych i wirtualnych. Nowa konsola obsługiwana za pomocą przeglądarki internetowej, usprawniona obsługa systemów plików OCFS2 i GFS2 oraz najnowsze aktualizacje mechanizmu przywracania sprawności po awariach ReaR radykalnie upraszczają zapewnianie bezpiecznego funkcjonowania newralgicznych usług.

• SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack – zwiększa wydajność działania maszyn wirtualnych Windows uruchomionych w środowiskach Linux. Obecnie obsługuje więcej wersji systemu operacyjnego Windows, w tym Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.

• SUSE Linux Enterprise Desktop i SUSE Linux Enterprise Workstation Extension – zapewniają większą produktywność pracy z komputerami osobistymi przy niższych kosztach i większym bezpieczeństwie w porównaniu do innych systemów. Umożliwiają zamianę systemów serwerowych w pełnowartościowe, wysoce funkcjonalne środowiska programistyczne lub stanowiska pracy administratorów.

Źródło: SUSE

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.