Rekordy w testach wydajności z zastosowaniem serwerów Fujitsu PRIMEQUEST

Firma Fujitsu poinformowała o nowych rekordach świata w testach wydajności dotyczących wirtualizacji centrum przetwarzania danych i przetwarzania transakcji online. Dowodzą one, że jej serwery PRIMERGY i nowe systemy o znaczeniu krytycznym są dominują na rynku pod względem wydajności. Nowe testy wzorcowe VMware VMmark, przeprowadzone z użyciem dobranych konfiguracji z serwerem FUJITSU PRIMEQUEST 2800E, uwidoczniają prymat Fujitsu w dziedzinie wirtualizacji w kilku klasach podstawowych.

PRIMEQUEST 2800E ustanawia rekordy także w konfiguracjach typu „uniform-hosts” jako najlepszy serwer dwugniazdowy wykorzystujący cztery partycje dwuczęściowe w jednym systemie. Ponadto serwer ten pobił rekord świata w teście VMmark z czterema partycjami czteroczęściowymi w dwóch serwerach3. Wyniki te potwierdzają możliwość osiągnięcia znakomitej elastyczności i efektywności z zastosowaniem partycjonowania sprzętowego oraz dużą przewagę firmy Fujitsu nad jej najbliższymi konkurentami.

Oprócz tego PRIMEQUEST 2800E ustanowił nowy rekord świata w teście TPC-E4, uzyskując wynik 8582,52 tpsE i wskaźnik cena/wydajność 205,43 USD/tpsE (dane dostępne 1 maja 2014 r.).

Te imponujące wyniki serwera PRIMEQUEST 2800E dowodzą, że jest to idealny system do wykonywania aplikacji o znaczeniu krytycznym, obsługi dużych baz danych i analizy w czasie rzeczywistym. Zadania te wymagają wysokiej wydajności oraz dostępności porównywalnej z systemami uniksowymi. Te zaawansowane funkcje zapewniają wyjątkową niezawodność platformy, z innowacyjnym zapobieganiem błędom i funkcjami samouzdrawiania — przy elastyczności i niskich kosztach architektury x86.

• Wyniki testu VMmark zostały uzyskane przez systemy Fujitsu PRIMEQUEST 2800E. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu, szczegółowe informacje i aktualne rezultaty, można znaleźć pod adresem: http://www.vmware.com/a/vmmark/. Porównanie odzwierciedla stan na dzień 1 kwietnia 2014 r.

• Wynik testu VMmark 38,86 @ 32 tiles został uzyskany przez cztery hosty (zrealizowane jako całkowicie niezależne partycje w jednym systemie PRIMEQUEST 2800E), każdy z 512 TB pamięci, z procesorami Intel® Xeon® E7-8890 v2. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu, szczegółowe informacje i aktualne rezultaty, można znaleźć pod adresem: http://www.vmware.com/a/assets/vmmark/pdf/2014-04-01-Fujitsu-PRIMEQUEST2800E-32.pdf. Porównanie odzwierciedla stan na dzień 1 kwietnia 2014 r.

• Wynik testu VMmark 70,73 @ 60 tiles został uzyskany przez cztery hosty (zrealizowane jako całkowicie niezależne partycje w dwóch systemach PRIMEQUEST 2800E), każdy z 1 TB pamięci, z procesorami Intel® Xeon® E7-8890 v2. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu, szczegółowe informacje i aktualne rezultaty, można znaleźć pod adresem: http://www.vmware.com/a/assets/vmmark/pdf/2014-04-01-Fujitsu-PRIMEQUEST2800E-60.pdf. Porównanie odzwierciedla stan w dniu 1 kwietnia 2014 r. Informacje o teście VMmark i zasadach jego stosowania można znaleźć pod adresem: http://www.vmware.com/products/vmmark. VMware i VMmark są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VMware Inc. VMware® VMmark™ jest produktem firmy VMware Inc.

• Wynik TPC-E został uzyskany przez jeden serwer Fujitsu PRIMEQUEST 2800E z 4 TB pamięci i procesorami Intel® Xeon® E7-8890 v2. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu i szczegółowe informacje, można znaleźć pod adresem: http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_result_detail.asp?id=114041401. Porównanie odzwierciedla stan na dzień 14 kwietnia 2014 r. Aktualne wyniki testu TPC-E można znaleźć pod adresem: http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp. TPC, TPC Benchmark, TPC-E i tpsE są znakami towarowymi organizacji Transaction Processing Performance Council.

Źródło: Fujitsu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.