Aktualności

  • SLES 12 ntpd i apparmor O tym co się dzieje, gdy strażnik służbista otrzyma niedokładną instrukcję. Zadanie Skonfigurować „coś” na nowym SLES12 w istniejącym środowisku. Środowisko Jakieś inne serwery. Procedura Dla poprawnego działania jakiejkolwiek usługi serwera, musimy mieć pewność, że czas tego serwera nie odbiega......

  • SLES 12 i multipath Przy projektowaniu systemów o wysokiej dostępności (wysokiej odporności na awarie) często stosuje się macierze dyskowe wyposażone w dwa nadmiarowe kontrolery. Uszkodzenie jednego z nich nie powoduje utraty dostępu do danych. Dane są dalej dostępne za pośrednictwem drugiego kontrolera. Takie rozwiązanie zmienia......

  • Wewnętrzne wdrożenie systemu sortowania komunikatów z programu Bareos ułatwia kontrolowanie backupu u klientów....

  • Serwerownia dla potrzeb Systemu Centralnego Muzeum Historii Żydów Polskich. ...