Oferta

Audyt

Wszelkie biznesowe decyzje wymagają zawsze bieżących oraz obiektywnych informacji o rzeczywistym stanie procesów związanych z wybranymi zasobami firmy, informacje te mają umożliwiać prawidłową rewizję aktualnego stanu względem założonych oczekiwań i wykazywać istniejące nieprawidłowości. Audyt pozwala zebrać zespół kluczowych informacji, które będą warunkowały powodzenie wszelkich działań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Postęp technologiczny wymaga przemyślanych decyzji, popartych specjalistyczną i dogłębną wiedzą.

Audyt oprogramowania

Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie. Umożliwia uporządkowanie i uzupełnienie brakujących licencji, eliminuje ryzyko problemów prawnych oraz konsekwencji finansowych związanych z naruszeniem praw autorskich na terenie firmy, pozwala wdrożyć procesy podnoszące skuteczność zarządzania oprogramowaniem oraz optymalizować plany inwestycyjne związane z zakupem licencji.

Audyt sprzętu

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego stanowi bardzo istotny element szeroko pojętej gospodarki majątkiem przedsiębiorstw. Audyt sprzętu polega na analizie konkretnych jednostek roboczych oraz elementów architektury informatycznej w firmie, poddaje kontroli ich występowanie, a także właściwą konfigurację techniczną. Umożliwia prawidłową ocenę sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w zakresie środków trwałych związanych z infrastrukturą IT, jednocześnie pozwalając skutecznie optymalizować plany inwestycyjne dotyczące sprzętu.

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa pozwala na wykrycie wrażliwych punktów systemu informatycznego oraz ocenę potencjalnych zagrożeń. Pozwala wzmocnić poziom bezpieczeństwa i przeciwdziałać incydentom mogącym naruszać polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Pozwala definiować nowe i reorganizować już istniejące polityki oraz skutecznie dobierać narzędzia pozwalające na ich wdrożenie, zarządzanie i egzekwowanie. Prowadzi do usprawnienia działania sieci teleinformatycznej oraz procesów związanych z administracją. Zmniejsza ryzyko utraty lub dostępu do danych przez nieuprawnione osoby.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na każde z nich!

Zamów rozmowę
[]
1 Step 1
Imię i nazwisko
Firma
Numer telefonu
Temat rozmowy
Data kontaktuof appointment
date_range
Godzina kontaktu
access_time
Uwagi dodatkowe
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder