Aktualności

  • SLES 12 i multipath Przy projektowaniu systemów o wysokiej dostępności (wysokiej odporności na awarie) często stosuje się macierze dyskowe wyposażone w dwa nadmiarowe kontrolery. Uszkodzenie jednego z nich nie powoduje utraty dostępu do danych. Dane są dalej dostępne za pośrednictwem drugiego kontrolera. Takie rozwiązanie zmienia......

  • Wewnętrzne wdrożenie systemu sortowania komunikatów z programu Bareos ułatwia kontrolowanie backupu u klientów....