Aktualności

  • SLES 12 ntpd i apparmor O tym co się dzieje, gdy strażnik służbista otrzyma niedokładną instrukcję. Zadanie Skonfigurować „coś” na nowym SLES12 w istniejącym środowisku. Środowisko Jakieś inne serwery. Procedura Dla poprawnego działania jakiejkolwiek usługi serwera, musimy mieć pewność, że czas tego serwera nie odbiega......